BOKSLUT & ÅRSREDOVISNING

Årsredovisningen är inte enbart en intern angelägenhet utan också en offentlig handling som företagets intressenter såsom banker, leverantörer, anställda, kunder och konkurrenter kan ta del av. Därför är det viktigt att bokslutet ger en korrekt bild av bolagets resultat och ställning. När ni anlitar oss garanterar vi att företagets bokslut och årsredovisning upprättas enligt lag och god redovisningssed. Vi använder oss av digital signering när tillämpligt och digital inlämning av årsredovisning till Bolagsverket.

Våra tjänster Om oss  I  Konsulter  Kontakt

Treekon Ekonomi, Fiskargatan 14, 116 20 Stockholm

Screenshot 2020-11-24 at 16.16.54.png

© 2020 av Treekon Ekonomi. Website created by Felicia Fischer Berg