BOKFÖRING

Som företagsledare är det viktigt att få information om bolagets resultat och ställning för att kunna styra verksamheten och fatta affärsmässiga beslut. Vi tar hand om hela eller delar av företagets redovisning såsom bokföring, fakturering, betalningar och momsredovisning. Vi tar även fram rapporter till styrelsen och företagsledningen samt bistår med analyser och rådgivning.

Våra tjänster Om oss  I  Konsulter  Kontakt

Treekon Ekonomi, Fiskargatan 14, 116 20 Stockholm

Screenshot 2020-11-24 at 16.16.54.png

© 2020 av Treekon Ekonomi. Website created by Felicia Fischer Berg