top of page

VÅRA

TJÄNSTER

Administration- och ekonomihantering upptar en stor del av företagarens tid. Hos oss får ni avlastning och kvalificerad rådgivning så att ni kan fokusera på er verksamhet.


Tillsammans skräddarsyr vi de tjänster ni behöver och anpassar vårt arbetssätt utifrån era behov. Vi arbetar i molnbaserade affärssystem, vilket innebär att du som kund kan göra en del av arbetet själv om du så önskar. Vi arbetar även i era befintliga affärssystem och anpassar därmed vårt arbetssätt utifrån ert företag.


För att effektivisera ekonomihanteringen hjälper vi ditt företag att kartlägga processerna och digitalisera flödena, exempelvis att integrera olika program och applikationer till affärssystemet, implementera e-faktura, leverantörsfakturatolkning, digitala attestfunktioner och betalningsflöden mm.

BOKFÖRING

Som företagsledare är det viktigt att få information om bolagets resultat och ställning för att kunna styra verksamheten och fatta affärsmässiga beslut. Vi tar hand om hela eller delar av företagets redovisning såsom bokföring, fakturering, betalningar och momsredovisning. Vi tar även fram rapporter till styrelsen och företagsledningen samt bistår med analyser och rådgivning.

BOKSLUT &

ÅRSREDOVISNING

Årsredovisningen är inte enbart en intern angelägenhet utan också en offentlig handling som företagets intressenter såsom banker, leverantörer, anställda, kunder och konkurrenter kan ta del av. Därför är det viktigt att bokslutet ger en korrekt bild av bolagets resultat och ställning. När ni anlitar oss garanterar vi att företagets bokslut och årsredovisning upprättas enligt lag och god redovisningssed. Vi använder oss av digital signering när tillämpligt och digital inlämning av årsredovisning till Bolagsverket.

DEKLARATIONER

Vi upprättar bolagets inkomstdeklaration och preliminära självdeklarationer. I ett ägarlett företag är den privata ekonomin och företagets ekonomi ofta starkt sammankopplade. Att finna den lösning som är mest förmånlig för både ditt företag och dig som privatperson är vår uppgift. Vi beräknar skattemässigt optimal utdelning och upprättar fåmansföretagsägarnas K10 blanketter.

LÖNER

Vi har lång erfarenhet av lönehantering och hjälper er att effektivisera den. Vårt arbete omfattar digitala 

lönespecifikationer och arbetsgivardeklarationer (AGI), semesterberäkning, rapportering till Fora, Collectum, SCB etc.

ÖVRIGA

BOLAGSÄRENDEN

Vi är behjälpliga med övriga bolagsärenden och erbjuder anpassade redovisningstjänster som utgår från varje bolags unika behov. Vi fungerar som ombud och hjälper dig med bolagsärenden som handläggs hos Bolagsverket och Skatteverket.

VILL DU VETA MER?

Kontakta oss så hjälper vi dig.

bottom of page