KONSULTER

Hos oss är personligt engagemang, flexibilitet och hög kvalitet en självklarhet!

Vi har magister- och kandidatexamen i företagsekonomi och började vår yrkesmässiga bana som revisorer på en av de större revisionsbyråerna. Vår mångåriga erfarenhet av arbete som revisorer och Auktoriserade redovisningskonsulter har gett oss gedigen kompetens och bred erfarenhet från företag i olika branscher och bolagsformer. 

Åsa Claesson

Auktoriserad redovisningskonsult

asa.claesson@treekon.se

+46-70 379 26 35

Sonja Martinell

Auktoriserad redovisningskonsult

sonja.martinell@treekon.se

+46-70 616 97 10

Hanni Fischer Berg

Auktoriserad redovisningskonsult

hanni.fischer@treekon.se

+46-70 379 26 34

Siwei Zhang

Redovisningskonsult

siwei.zhang@treekon.se

Sonja Kovaleff

Auktoriserad redovisningskonsult

sonja.kovaleff@treekon.se

+46-70 379 26 36

Ozzi

Dörrvakt

ozzi@treekon.se

Har du frågor?

Tveka inte att kontakta någon av oss!