top of page

PROCESSFLÖDE

När allt är på plats, det är då det viktiga och roliga uppföljningsarbetet börjar. Nedan är kortfattad beskrivning över hur vi arbetar. (Lokala avvikelser kan naturligtvis förekomma).

KUNDFAKTURA

LEVERANTÖRSFAKTURA

LÖNER

KVITTON & UTLÄGG

En faktura skapas i Fortnox Fakturering och skickas automatiskt med Fakturaservice.

Fakturaservice skickar ut fakturan och sköter automatiskt eventuella påminnelser och inkassokrav.

När betalningen kommit in matchar Fakturaservice den mot rätt faktura, bokför betalningen och gör automatiskt dagliga utbetalningar.

Redovisningsbyrån gör en avstämning. 

Klart!

Fakturan är betald och bokförd.

Fakturan tas emot och tolkas om det behövs.

Fakturan konteras automatiskt i Fortnox, godkänns eller ändras. 

Företaget attesterar fakturan i Fortnox, i appen eller på webben. 

Betalningen sker per automatik via koppling mellan Fortnox och bank. 

Företaget attesterar betalningen i sin internetbank. 

Återrapportering sker via bankkopplingen och betalningen bokförs. 

Redovisningsbyrån gör avstämning.

Klart!

Fakturan är betald och bokförd.

De anställda rapporterar in avvikelser, sjukdom, semester, övertid mm. på webben. 

Allt är förberett inför lönekörningen men kan ändras och kompletteras.

Ansvarig chef attesterar lönen i Fortnox.

Lönebeskedet publiceras.

Den anställde får lönebesked digitalt i appen eller på webben via inlogg med BankID. 

Utbetalningen sköts enkelt via koppling mellan Fortnox och banken. 

Företaget attesterar löneutbetalningen i internetbanken. 

Klart!

Lite återstår: 
Deklaration/skatt

Semester

Statistik

Bokföring

Kvittot fotograferas i appen, information ifylls och godkänns.

Ansvarig chef attesterar. 

Utläggsrapporten kommer in med automatiskt konteringsförslag. 

Utläggen skickas till bokföringen och som underlag för utbetalning via bank eller lön.

Företaget attesterar utbetalningen i sin internetbank. 

Klart!

Utlägget är utbetalt och bokfört.

bottom of page